Overheid, onderwijs, buren en nautische mediations

Buurtbemiddeling

Regelmatig spelen generatieconflicten of interculturele aspecten een rol bij de verstoorde communicatie of gevoelens van onveiligheid. De uitdaging ligt vaak in wat meer flexibiliteit in denken en doen. Pauline heeft vijf jaar ervaring met buurtbemiddeling in Amsterdam en de Haarlemmermeer.

 

Onderwijs

Vanwege haar affiniteit en ervaring wordt zij vaker gevraagd als mediator op te treden in geschillen op universitair niveau en middelbaar en basisonderwijs. Pauline is ervaren eerste graads bevoegd docent 

 

Overheid  

Pauline begeleidt ook geschillen waarbij gemeenten en/of de rijksoverheid (ruimtelijk domein, onderwijs) betrokken zijn.

 

 

Zoek op de website..

All content Copyright © 2012 Verhaak Mediation. All rights reserved.